Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_cities' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_cities' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_usermembers' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_usermembers' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Chén sứ Cảnh Đức Trấn họa tiết Hoa Mai loai Loe
Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom

Chén sứ Cảnh Đức Trấn họa tiết Hoa Mai loai Loe

Mã sản phẩm: CDT05- Còn hàng

0 vnđ

Chén sứ Cảnh Đức Trấn họa tiết Hoa Mai loai Loe 
Chén dùng uống trà được chuộng ở Trung quốc lại là chén sứ đặc biệt là sứ Cảnh Đức Trấn. Sứ trắng làm nổi màu của nước trà. chén sứ CẢNH ĐỨC TRẤN kỹ thuật làm men tôt bóng để trà lâu cũng chỉ cần tráng và lau qua là sạch

Giỏ hàng của tôi

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Chén sứ Cảnh Đức Trấn họa tiết Hoa Mai loai Loe 
Chất liệu : sư CẢNH ĐỨC TRẤN
Dung tích : 70ml
Họa tiết : HOA MAI
Màu : Xanh tràm
Ban buon giay nu Giay cao got
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'object_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]