Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_cities' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_cities' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_usermembers' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_usermembers' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_hamlong6_1_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Chén sứ Cảnh Đức Trấn Họa Sơn thủy
Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom
  • Ảnh zoom

CDT14 đả hổ cứu cha

Mã sản phẩm: CDT15- Còn hàng

0 vnđ

Chén sứ Cảnh Đức Trấn Họa Sơn thủy 
Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
Chế tác : kéo - vẽ bằng tay
Họa tiết : vẽ tích ĐẢ HỔ CỨU CHA
Dung tích : 60ml
Lhe : mr.Quang 0949534888
Dc : 159 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân -Hà Nội 

Giỏ hàng của tôi

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Chén sứ Cảnh Đức Trấn Họa Sơn thủy 
Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
Chế tác : kéo - vẽ bằng tay
Họa tiết : vẽ tích ĐẢ HỔ CỨU CHA
Dung tích : 60ml
Lhe : mr.Quang 0949534888
Dc : 159 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân -Hà Nội 
Ban buon giay nu Giay cao got
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'object_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]