Các Bước Làm Ấm Tử Sa

Để có một chiếc ấm tử sa cần trải qua 24 bước hoàn thành...như hình ảnh sau đây

 

1.Thân ấm-đáy ấm-miệng ấm

Các bước làm ấm tử sa 1

 

2.Gò thân ấm phía dưới

các bước làm ấm tử sa 2

 

3.Kết nối phần dưới ấm

các bước làm ấm tử sa 3

 

4.Gò phần thân ấm phía trên

các bước làm ấm tử sa 4

 

5.Ép khuân

các bước làm ấm tử sa 5

 

6.Miết lòng ấm

các bước làm ấm tử sa 6

 

7.Tháo khuân

các bước làm ấm tử sa 7

 

8. Đắp phầm của ấm

các bước làm ấm tử sa 8

 

9. Xử lý thân ấm

các bước làm ấm tử sa 9

 

10. Đóng triện ở miệng ấm

các bước làm ấm tử sa 10

 

11. Làm quai ấm

Các bước làm ấm tử sa 11

 

12. Làm nhẵn mịn thân ấm

các bước làm ấm tử sa 12

 

13. Cắt nắp ấm và kích cỡ nắp ấm

các bước làm ấm tử sa 13

 

14. Xử lý mép nắp ấm

các bước làm ấm tử sa 14

 

15. Tạo lỗ thông khí trên nắp

các bước làm ấm tử sa 15

 

16. Tạo núm nắp

các bước làm ấm tử sa 16

 

17. Tạo lưới lọc trà

các bước làm ấm tử sa 17

 

18. Lắp vòi ấm

các bước làm ấm tử sa 18

 

19. Lắp quai ấm

các bước làm ấm tử sa 19

 

20. Căn mặt bằng giữa quai-ấm-vòi

các bước làm ấm tử sa 20

 

21. Sửa rãnh cho vòi ấm

các bước làm ấm tử sa 21

 

22. Sửa miệng vòi ấm

các bước làm ấm tử sa 22

 

23. Đo đường kính ấm và cắt miệng ấm

các bước làm ấm tử sa 23

 

24. Đóng triện tác giả ở đáy ấm

các bước làm ấm tử sa 24

Ban buon giay nu Giay cao got